Wereldburgers voor de Klas helpt lerarentekorten terugdringen.

Een uniek opleidingsprogramma voor statushouders, kennismigranten en zij-instromers. Ze zijn hoogopgeleid én bevoegd, dit programma maakt ze bekwaam.

Aanmelden
Wereldburgers voor de Klas helpt lerarentekorten terugdringen.
81
scholen doen mee!
112
docenten zijn gestart!

VO-magazine

In het VO-magazine vertellen twee Wereldburgers voor de Klas hun ervaringen. Al tientallen mensen zijn langs dit traject in een onderwijsbaan terechtgekomen.

Lees artikel
Cover

Ons Doel

Wereldburgers voor de Klas draagt bij aan meer leraren in het onderwijs en geeft statushouders en kennismigranten kans om mee te doen in de samenleving.

Ons Doel

Uniek in aanpak

Een intensief programma in een real-life-context, met een snelle Nederlandse taalverwerving en didactische ontwikkeling onder begeleiding van onderwijsprofessionals.

Nieuwsberichten

Wereldburgers aan het woord

“Dankzij het programma ‘Wereldburgers voor de klas’ heb ik de draad opnieuw opgepakt en ben ik nu in Amsterdam werkzaam als onderwijsassistent wiskunde op het Montessori Lyceum Oostpoort. Ontzettend blij dat ik een bescheiden bijdrage mag leveren aan het onderwijs in Nederland.”

Wereldburgers voor de klas

In Den Haag en omgeving vindt het programma 'Wereldburgers voor de klas' plaats in samenwerking met De Rode Loper. Kandidaten van de eerste lichting vertellen hun impressies.

Profiel kandidaten

Veel kandidaten beschikken al over een eerste- of tweedegraadsbevoegdheid op zak en hebben onderwijservaring.

Onderwijsassistent

De kandidaten komen parttime bij een school in dienst als onderwijsassistent en krijgen daarnaast een traject op maat.

De kandidaten komen parttime bij een school in dienst als onderwijsassistent en krijgen daarnaast een traject op maat.

Een kans voor het onderwijs

Wereldburgers voor de Klas wil het lerarentekort verminderen door hoogopgeleide statushouders op te leiden tot docentschap.

Als docent aan de slag

Veel kandidaten die het traject beginnen, staan na het programma zelfstandig voor de klas, sommingen zelfs tijdens het traject.

go start

Taal & Workshops

De kandidaten krijgen Nederlandse taallessen met veel aandacht voor onderwijstermen, workshops over pedagogiek, didactiek en wereldburgerschap.

Coaching & Intervisie

Wereldburgers voor de Klas krijgen gedurende het traject individuele coaching en groepsintervisie. De intervisie richt zich op zaken waar ze tijdens hun werk op de school tegenaan lopen.