Doelgroep

Wereldburgers voor de klas wil het lerarentekort verminderen door succesvol geïntegreerde wereldburgers die niet geboren zijn met de Nederlandse nationaliteit op te leiden. Cosmicus richt zich niet alleen op hoogopgeleide statushouders, maar op iedereen die voldoet aan de wettelijke voorwaarden om tot leraar in het Nederlands onderwijs omgeschoold te worden.

Circa duizend hoogopgeleide statushouders met een onderwijsachtergrond hebben zich – onder meer via een enquête van Cosmicus – opgegeven voor begeleiding en coaching in het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast hebben ruim 150 gevluchte academici zich aangemeld voor coaching en begeleiding in het hoger onderwijs. Dat zijn mensen die gepromoveerd zijn of hun promotieonderzoek niet hebben kunnen afronden in hun land van herkomst. Een deel van de academici is ook bereid om in het voortgezet en beroepsonderwijs aan de slag te gaan.

Criteria voor toelating

Cosmicus hanteert drie hoofdcriteria bij de voorselectie: motivatie, Nt2-niveau (minimaal B1) en de opleidingsachtergrond (schoolvak).

Vijf pilaren

Vijf pilaren dragen dit project: individuele begeleiding, praktijkervaring op scholen, vakdidactiek, Nt2-lessen en workshops in wereldburgerschap en Nederlandse onderwijscultuur.

Wereldburgers voor de klas onderscheidt zich door betaalde werk- en ervaringsplekken op scholen te arrangeren, lessen wereldburgerschap aan te bieden, en door verbinding te zoeken met de deelnemers (erkennen van het moeilijke verleden en de kracht ervan te benoemen: unieke verhalen maken unieke mensen met unieke vaardigheden).

Op maat

De duur van het traject per deelnemer hangt af van diens opleidingsachtergrond (schoolvak, diplomawaardering, verkregen onderwijsbevoegdheid), snelheid van taalverwerving, de persoonlijke situatie en de motivatie.